صفحه اول
الفبای بی فرهنگی

گوناگون
 
  یادداشت
نگاهی به
 
    داستان
  
نمایش
  
  

 

داستان خوانی

پور مقدم، یارعلی: هفت خاج رستم، داستان، 28:1 دقیقه
خاکسار، نسیم: پیر مرد داستان بقال خرزویلم دارد می میرد، داستان، 23:22 دقیقه
خاکسار، نسیم: بقال خرزویل، داستان، 24:5 دقیقه
سردوزامی، اکبر: درشکه ها و شلاق ها، داستان، 45:59 دقیقه
سردوزامی، اکبر: غم آخرت باشد، داستان، 57:18 دقیقه
سلطان زاده، آصف: نوروز فقط در کابل خوش است، داستان، 46:10 دقیقه

شعر خوانی


نفیسی، مجید: کارنامه و چند شعر، 14:53 دقیقه
 خرسندی، هادی: ای ملت شش هزار ساله، 1:36 دقیقه
خرسندی، هادی: اکبری دیدم، 1:52 دقیقه
خرسندی، هادی: مرّبای خریّت، 2:24 دقیقه
بزرگ نیا، کامران: هجده شعر

اخوان ثالث در کپنهاگ 46:34 دقیقه

 

ليست سايت‌های اکسير
ليست وبلاگ‌های اکسير

   

E-Mail: info@sardouzami.com
This is Akbar Sardouzami`s non-commercial site