صفحه اول
الفبای بی فرهنگی
گوناگون
 
   یادداشت
نگاهی به
    نمایش
  
 داستان خوانی/ شعرخوانی

 

 

 

لیست سايت‌های اکسير
ليست وبلاگ‌های اکسير

 

 

 

مقالات سعید هنرمند

  خشم و هیاهو، درک متفاوت از زمان
  دو سبک کهن، سه روش نگارش
  زبان، اکتاویو پاز، ترجمه
  موش ها و آدم ها، قابیل ها و هابیل ها
 
اسطوره فصلی: سال کیهانی به عنوان یک طرحواره در شاهنامه

 هنرمند، سعید: اینانا، قدیمیترین شاعر جهان

  اعلامیه زنان اوهایو، ترجمه سعید هنرمند

  نامه ای از سعید هنرمند
 

 

 

 

 

E-Mail: info@sardouzami.com
This is Akbar Sardouzami`s non-commercial site