بزرگ نیا، کامران

 

کابوس های بیداری 1

کابوس های بیداری 2

 

صداهای اين صفحه با فرمات wma تنظيم شده است.

------------------------------------------------------

(هجده شعر)

      غیبت

      حضور

    و بر این رود

      در سایه های اتاق

      برای آن که

      هجوم

      وقفه

      خستگی

  که بود و کجا بود

  خب دیگه، هنوز هم

عبور

  بوسه

  گمشدگی

  دل‌خوانی

  پنجره

  کافه شوکا

  سه آواز بی‌ربط آوازه خان دوره گرد

  گزارش یک قتل

 

 

 lkjlkjlkj