حدیث ِ غربت ِ من (PDF)

مجموعه داستان

اکبر سردوزامی

طرح جلد: قادر شافعی

چاپ اول پائیز 1371 (1992)

انتشارات افسانه، اپسالا، سوئد

---------------------------------------------------

این داستان ها از روی کتاب اسکن شده و تفاوت این نسخه با متن کتاب فقط در حذف صفحه های سفید آن است.

امیرِ من، 1/750 مگابایت

طبل ِ عشق، 2/029 مگابایت/ نسخه ی سبک تر آن این جاست

درشکه ها و شلاّق ها، 423 کیلوبایت

من که ایّوب نیستم، 500 کیلوبایت

غم ِ آخرت باشد، 530 کیلوبایت

شرابِ تلخ، 370 کیلوبایت

عطرِ بهار نارنج، 338 کیلوبایت

حدیث ِ غربت ِ من، 528 کیلوبایت