داوران جايزه‌ي ادبي يلدا يا مأموران مخفي‌ي يك سازمان سياسيِ؟

 

مديا كاشيگر در گفت و گو با روزنامه‌ي شرق گفته است: اسامى داوران (جايزه‌ي يلدا) محرمانه است و حتى داوران از اسامى يكديگر اطلاع ندارند و تنها اعضاى دبيرخانه اسامى داوران را مى دانند و البته اسامى سه داور امسال محرمانه خواهد ماند و پس از اهداى جوايز نيز اعلام نخواهد شد.

تا جايي كه من يادم مي‌آيد حتي مبتذل‌ترين حزب سياسي در ايران كه حزب توده بود، هم پادوهاي ايراني و هم رهبران مسكوي‌اش مشخص بودند، حالا فضاي اين جايزه‌ي يلدا ببين چي به چي است كه داورهاش را نه به طور موقت كه براي هميشه از ما مخفي مي‌كند.

راستش توي چنين فضايي حتي آدمي مثل من كه دنيا به تخمش است يك جورهايي گرفتار وحشت و وهم مي‌شود. من كه اگر قرار بود جايزه‌ي سردوزامي بدهم به نيروهاي مخفي و جاسوسي سال 84، جايزه‌ي اولش را روي تخمم مي‌گذاشتم و مي‌بردم خدمت مسئولان اصلي‌ي سال 84 جايزه‌ي ادبي‌ي يلدا.

حالا لابد فكر مي‌كنيد اين اكبر مثل هميشه بهانه‌اي پيدا كرده براي اين كه باز هم يك جوري از تخم‌هاش استفاده كند‏، اما به جان اين پلنگ خانوم اصلا مسئله اين نيست. يعني اگر گفتم مي‌گذارم روي تخم‌هام‏، فقط براي حفظ تخم‌هام بود. آخه من از وارد شدن به يك همچين مؤسسه‌ي داوري كننده‌اي كه اسم داورانش نه به طور موقت بلكه الي الابد مخفي خواهد ماند،  خايه‌هام تير مي‌كشد.

http://sardouzami.com