شام آخر، نمایش نامه، محمد رضا صفدری (پی. دی. اف)


قسمت اول،  388 کیلوبایت
قسمت دوم،  425 کیلوبایت
قسمت سوم، 399 کیلوبایت