http://sardouzami.com

چند داستان استثنایی‌ از نویسندگان ایرانی

(به انتخاب اکبر سردوزامی)

 

این مجموعه را از داستان‌های روی نت انتخاب کرده‌ام.

 

 

مشخصات این مجموعه این‌هاست: تقلیدی نیست؛ خوش ساخت است؛ هرکدام چیزی به داستان‌نویسی‌ی قبل از خود اضافه می‌کند؛ یعنی جایی را که در داستاننویسیی ما خالی بوده است پُر می کند.

 

به ترتیب الفبا

 1. آیرو. م. به آرامی‌ی ذوب شدن قندیل‌های یخ

 2. اشرفي، سودابه: راه فانوس دريائي

 3. بهار، شمیم: ابر بارانش گرفته  

 4. پاکی، مختار: شرحی بر واقعه ی میدان احمدیه، پدف

 5. پورمقدم، يارعلي: هفت خاج رستم (صدا)

 6. ترقي، گلي: اناربانو و پسرهايش

 7. خاكسار، نسيم: مرائي کافر است ، پدف

 8. خدايي، علي:  از ميان شيشه از ميان مه

 9. دانشور، رضا: نماز میّت

 10. دوامی، خسرو: Angel Ladies

 11. رحیمیان، شهرام: بویی که سرهنگ را دلباخته کرد، پدف

 12. ستوده، مرضیه: چند پر پُونه

 13. صفدري، محمد رضا: سنگ سياه

 14. فرخفال، رضا: گردش‌های عصر

 15. کارگر مقدم، بیژن، روزهای باغ وحش

 16. کدخدایی، مسعود: هيچ اتفاقي براي من نمي‌افتد

 17.  لیلا ک.: فتح شده و ثبت شده، پدف

 18. محب علی، مهسا: عاشقیّت در پاورقی

 19. مرتضائیان آبکنار، حسین: رمان همشاگردی ها

 20. مسعودی،‌ محمود: در همسایگی‌ي حوض ِ کاشی ِ پادشاهان، پدف

 21. مندنی پور، شهریار: شرق بنفشه

 22.   23.  

 ------------------------------------------

 شاید بعدها هم به این مجموعه اضافه شود.