ماجرای غلط‌‌های این کتاب من

 

 

بعد از یک سال که از چاپ این کتاب گذشته، ‌خواستم به طور کامل بگذارمش روی نت، که متوجه شدم چندتایی غلط دارد. دو سه‌تا از این غلط‌ها خیلی برام آشنا بود، چون یادم بود دو سه‌بار آن‌ها را گرفته بودم. و تازه آخرین بار برای این که غلطی از دستم در نرود از دوستی خواهش کردم که بنشیند و غلط‌ها را درست کند. بعد قبل از این که متن را پی. دی. اف کنم و بفرستم برای انتشاراتی (که به قول ادبیات‌چی‌ها توش سه نقطه بزند) دیدم باز کلمه‌ی آروغ، آرغ نوشته شده است. این را گذاشتم به حساب اشتباه دوستم که موقع ضبط کردن مثلا پرونده‌ی قدیمی را روی این جدیده ضبط کرده است. هیچی، نشستیم و دوباره غلط‌ گیری کردیم، این بار هر داستان که تمام می‌شد خودم آن را ضبط می‌کردم که اشتباهی رخ ندهد. بعد هم که همه چیز درست شد، یک پی. دی. اف گرفتم و فرستادم برای ناشر و همه‌ی حواسم به صفحه‌بندی بود و اندازه‌ی خط و این حرف‌ها که آخرش هم به همت مسئول انتشارات افرا سه نقطه زده شد توش.

بعد از مدتی یکی از دوستان که داشت نقد می‌نوشت روش، گفت سه چهارتا غلط توش دیدم، که گفتم بگو، و روی یکی از نسخه‌های کتاب نوشتم. گذشت تا این که باز یکی از دوستان که توی کپنهاگ است یک روز با نسخه‌ای از کتاب آمد که چندتایی غلط توش دیده‌ام، برات علامت گذاری کرده‌ام، این را بگیر و یک نسخه‌ی دیگر به من بده.

حالا که آمدم این غلط‌ها را درست کنم باز دیدم همان آرغ علیه‌السلام هنوز سُر و مُر و گونده توی کتاب است. بعد هم یکی دوتا غلط مشخص دیگر که یادم هست سه بار صحیح شده بود. و گذشته از این‌ها حدود صد، صد و پنجاه‌تایی تمام‌فاصله که باید نیم‌فاصله شده باشد.

هیچی رفتم توی مخزن کامپیوتر دیدم یک نسخه بیش‌تر از متن ندارم و این درست همان نسخه‌ است. یک نشانه‌ی مشخص دیگرش هم این بود که سه‌بار این علامت (؛) را که از واژه نگار تبدیل شده بود به یونی کُد، و سر و ته بود، درست کرده بودم و باز می‌دیدم توی متن سر و ته چاپ شده است.

خلاصه این که بعله، یادم آمد پارسال چند روز پس از فرستادن این متن، هر دوتا هارددیسک‌های ما تلنگش در رفت و تنها چیزی که به عقلم می‌رسد این است که غلط‌ گیری‌های من اصلا وارد این نسخه نشده است، و بعد هم پس از سه بار غلط گیری آن قدر مطمئن بودم که ندید پی. دی. اف کردم و فرستادم برای انتشاراتی که مسئولش آن قدر بیغ بود که نه تنها اشکال ما را ندید، بلکه یک دست سه نقطه هم زد توی صفحه‌بندیش، که من از دیدن ریخت کتاب حالم به هم می‌خورد و حالا که داخلش را هم نگاه کرده‌ام دیگر چه بدتر.

 

 

---------------------------------

 

 

غلط‌های این کتاب یکی رسم‌الخطی است که دست کم صدتایی می‌شود مثل این صفحه:

 

یکی هم این‌هاست:

 

صفحه              سطر             درست                     غلط

10                 9                 مجموعه‌ی                 مجموع

16                  17               آروغ                       آرغ

23                  3                 به آن راهی               بر آن راهی

25                  16               مردی                      مُردی

34                  10               نگرفت                    می‌گرفت

35                  21               چشمم                      جشمم

36                  1                 گرفتن                      گرفتنش

40                  20               تعیین                      تعین

51                  3                 موسیقی مرا               موسیقی مرا را

52                  1                 سطرش                    سطش

53                  5                 خوارکسده‌ی               خوارکسدهء‌

58                  3                 فراموش                   فراموشش

58                  22               بوسه‌ی او بوسه است اکبرم، بوسه‌ی او بوسه است اما بوسه‌ی تو

61                  2                 زنگ بزند                زنگ بزنند

61                  2                 کپنهاگ                    کپنهاک

63                  7                 شده‌ی خودشان را        شده خودشان

63                  12               خودشان گوز مجسم‌اند. خودش گوز مجسم است

72                  14               ویرانشان                  وی رانشان

76                  2                 مُرده است                 مُرده‌ست

76                  19               کرده است                 کرده‌ست

77                  2                 چه‌گونه است             چه‌گونه‌ست

77                  12               گونی‌ی گندیده            و گونی‌ی گندیده

80                  7                 پاره پاره                   پاره ه‌پاره

84                  17               که پس از یازده          که پس یازده

92                  6                 گونی‌ی گندیده            و گونی‌ی گندیده

95                  19               شده است                  شده‌ست

در صفحه‌ی 97 تمام متن باید با خط پررنگ نوشته می‌شد.

99                  2                 فرج؟                      فرج!

101                4                 تاول زد،                  ترکید،

101                5                 و ترکید،                   و تاول زد،

102                9                 مطلقِ ِ هیچ، مطلقِ ِ هیچی                 مطلقِ‌هیچ، مطلقِ‌هیچی

106                18               و بنده‌ی هیچ              و بند هیچ

107                19               فصلی از داستان         فصل از داستان

117                13               بپیچم                       بپیچمم

118                17               خلئی                       خلاءی

120                21               آدم‌های                     اجداد

121                17               بسته‌ی کتاب              بسته کتاب

130                1                 صفیّه                      سفیّه

139                14               اجدادم                      اجدام

139                21               برلن بود                  برلن است

143                3                 چه‌طور می‌توانی         چه طور می تونی

146                2                 از خواهرم                از خواهر

148                18               مربع                      مکعب

151 در سطر ششم باید نوشته می‌شد 3 به معنای قسمت سوم داستان

167                5                 آمده بود                    اومده بود

68                  7                 پوزه‌ی خوشگلش        پوز خوشگلش

171                3                 دانمارک‌اند                دانمارکند

178                19               حالا که این جوری       حالا این جوری

179                6                 جاکش‌اند                  جاکشند

180                5                 مارگاریت دوراس       ماگاریت دوراس

180                16               ادبیات فارسی پُر است از آدم‌هایی که توی کپنهاگ راه می‌روند و احساس می‌کنند قرن‌هاست جاکش‌اند.

187                9                 آدم‌ها                       آدمی

189                3                 مرهم                       مرحم

199                2                 این هفته به خانه‌ی       این هفته، مرا به خانه‌ی

205                13               رها کنم!                   رهاش کنم تمام!

208                8                 خارج‌اند                   خارجند

211                19               تدارک می‌بینند           تدارک می‌بیند

212                 21               طولانی‌تر                 طولان‌تر

213                10               جاکش‌اند                  جاکشند

213                12               فیلم‌سازهاش              فیلم‌سازش

213                14               جاکش‌اند                  جاکشند

نسخه‌ی بدون غلط پی.دی.اف