به یاد انگشت‌های نسخه‌نویسم

مجموعه داستان

اکبر سردوزامی

چاپ اول انتشارات افرا، ژانویه 2005

چاپ این جوری ژانویه 2006

پدف (pdf)

 (گویا خطی که برای این داستان ها انتخاب کرده ام فقط در صورتی خوب خوانده می شود که اطلاعات مونیتور شما بالای 800 باشد. اما دیگر کاریش نمی توانم بکنم چون اگر خط را عوض کنم صفحه بندی به هم می ریزد.)

 

 

فهرست

 

داستانی نیست

من و احمد میرعلایی و قهقه ِ خنده

لرزش انگشت‌های گلشیری، لرزش تنم

فرج سرکوهی منم، عزیز منم

به یاد انگشت‌های نسخه‌نویسم

تو تک تک کلمات را کشته‌ای برادر من

سگ و کلاغ و جاکش و ادبیات فارسی

دلتنگی‌ی من و نقش سنده‌ی سگ‌ها

به خدای تو، به شیطان خودم قسم

محیّ‌الدّین هنرمند محبوب شما

 

 

 

ماجرای غلط های چاپ اول این کتاب