الفبای بی‌فرهنگی 10 (انجمن قلم ایران در تبعید)

 

این‌ یک قسمت از صفحه‌ی اول سایت (انجمن قلم ایران در تبعید) است. حتی در میان وبلاگ‌هایی که متعلق به جوان‌های هفده هجده ‌ساله است تا به امروز کسی را ندیده‌ام که این جوری توی یک متن فارسی ریدمون زده باشد.

 

 

 

این هم یک صفحه‌ی دیگر

 

این هم اسامی سردبیران خیلی خیلی محترمی که می‌‌ توانند این جوری توی کلمات فارسی ریدمون بزنند:

 

http://sardouzami.com