http://sardouzami.com


الفبای بی‌فرهنگی 9 (من و اصغر دونه‌گیر و چندتا چیز دیگه)

 

در زندگی چیزهایی هست که عین کنه به آدم می‌چسبد و هیچ جوری کنده نمی‌شود، این چیزها را می‌شود به هر کسی گفت و راجع به آن برای هر کسی نوشت، اما هم نویسنده و هم خواننده‌ می‌دانند که نوشتن و خواندنش بی‌نتیجه است و چون بی‌نتیجه است آدم ناچار است همین جوری با خودش و برای خودش بگوید تا دست کم خودش تبدیل نشود به یکی از این چیزها که اسمش هست حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان.

اما قبل از این که راجع به این چیز که برای من نوظهور است برای خودم حرف بزنم، باید دوتا چیز قدیمی‌تر را به یاد بیاورم که اولیش که چیزی به اسم حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان نبود، تقریباً دوازده سال پیش چیزی منتشر کرده بود به اسم انبان ستارگان و داستان اصغر دونه‌گیر مرا هم همین جوری یک جاییش چپانده بود تا سه جلد چیزش کامل شود و تازه اسم مرا هم تبدیل کرده بود به علی اکبر.

دومین چیز که باز حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان نبود، بلکه چیزی بود به اسم صفدر تقی زاده، چیزی منتشر کرده بود به اسم شکوفایی داستان کوتاه و باز همین اصغر دونه‌گیر مرا چپانده بود توی یک جای چیزش که چند صفحه‌ای قطورتر شود.

سومیش که چیزی است به اسم حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان، که گویا همین امسال یک چیزی منتشر کرده است به اسم ‌هشتاد سال داستان ایرانی و باز هم اصغر دونه‌گیر مرا چپانده است توی چیز خودش که لابد چیزش به اندازه‌ی اصغر دونه‌گیر کلفت‌تر شود. حالا این که اسم ما را کرده باشد علی اکبر یا علی اصغر هنوز اطلاع دقیق نداریم، چون ما توی دانمارک تشریف داریم و یکی از چیزهامان را که پاسپورت ایرانی‌ باشد بیست سال پیش تکه تکه کردیم و ریختیم توی توالت یک چیزی به اسم هواپیمای اس. آ. اس. و الان سال‌هاست که نه با ایران کاری داریم و نه با این چیزهایی که یکیش حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان است که بعد از جمهوری اسلامی در ایران تعدادش زیادتر شده است.

یکی هم نیست به این چیزها که اولیش یادم نیست چه چیزی بود و دومیش حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان نبود، و سومیش خود ِ خودش است بگوید: ای چیزهای خیلی محترم، به‌غیر از شما چیزهای دیگری هم توی این دنیا وجود دارد که یکیش چیزی است به اسم شخصیت داشتن و یکیش چیزی است به اسم رعایت حقوق دیگران و یکیش هم لابد چیزی است به اسم تجاوز به حقوق دیگران که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشری نه انصاف بوده است و نه اخلاقی و نه خدمت به ادبیات و فرهنگ.

آن چیز اولی که یادم نیست چی بود اما چیز دوم که صفدر تقی زاده باشد، مال سال‌ها پیش است و لابد تا حالا شامل مرور زمان شده، ولی این چیزی که به اسم حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان است باید یادش باشد که این داستان اصغر دونه‌گیر مال اکبر سردوزامی است که دست کم چهار سال است چیزی دارد به اسم سایت و بالای این چیز که سایت شخصی باشد با حروف کاملا خوانا نوشته شده است هر گونه استفاده از مطالب این سایت بدون اجازه‌ی کتبی نویسنده ممنوع است، و زیر صفحه ی همین چیز که سایت باشد، چیزی هست به اسم ئی میل نویسنده که می شود روش کلیک کرد و چیزی نوشت به اسم نامه و گفت من قصد دارم یک چیز سه جلدی در بیاورم و اگر اجازه می دهی این چیز تو اصغر دونه گیر را هم بچپانم توی چیز خودم، تا من هم بنویسم توی مملکتی که یک چیزی وجود داشته باشد به اسم ارشاد اسلامی یا غیر اسلامی که بخواهد برای من تصمیم بگیرد، من دست کم اجازه نمی دهم این چیزم را چاپ کنند، یا دست کم چیزی را چاپ می کنم که عین یک بیلاخ باشد در مقابل آن چیزی که ارشاد اسلامی و غیر اسلامی است.

بیت:

آه، ای چیزها! که یکی‌تان چیزی است به اسم حسن میرعابدینی متولد 1332 اردستان، و این قدر بی‌شخصیت هستید که اساس کار فرهنگی‌تان، بی‌فرهنگی و تجاوز به حقوق دیگران است، به یاد داشته باشید که این چیزهایی که شما هستید، هر چی هم چیز مهمی باشید این حق را ندارید که به چیزهای من دست درازی کنید، حتی اگر این چیزها روی این چیز من که جلو چشم شماست نباشد و مثلا توی مجله ی مفید باشد و به تاریخ گوز ِ گوز ِ گوز.