الفبای بی‌فرهنگی 8 (حسن میرعابدینی و دزدی توی روز روشن)

 

فردى معروف به «حسن ميرعابدينى» در يك عمل متعرضانه به سلسله اعصاب، داستان «پاگرد سوم» مرا بى هيچ اذن و اجازه اى اسباب كتاب سازى خود ساخته است تا زمينه را براى مرگ مفاجاى من فراهم كند. از آنجا كه اين قلم حق حيات را از شير مادرش هم به خود حلال تر مى داند فلذا تصميم دارد كه با مراجعه به محاكم قضايى نسبت به ضايعات روحى وارده ادعاى خسارت كند. باشد تا از اين پس هيچ كس به خود اجازه ندهد كه بى اجازه مولف به امر نازل كتابسازى مبادرت فرمايد.
يارعلى پورمقدم، زعفرانيه، ۲۱ ارديبهشت ۸۴

کپی شده از شرق

 این هم جواب ِ جناب دزد بی گناه ما.