http://sardouzami.com

 

الفبای بی‌فرهنگی، 35، CD‌ی لغت نامه‌ی دهخدا (ورسیون سوم)

 

در مورد ورسیون اول این لغت‌نامه چند جمله‌ای توی سایت گویا نوشتم که البته امروز وجود ندارد، چند جمله‌ای را جع به ورسیون دوم نوشتم که روی سایت خودم هنوز وجود دارد، و در مورد ورسیون سوم اولین جمله‌ای که باید بنویسم این است که ایرانی از جاروکش گرفته تا استاد دانشگاهش (دست کم صد و نود و هشت در صدش) حقه باز و دروغ و دبنگ است. به این چند جمله که روی سی دی نوشته شده و من جلوش ضربدر زده‌ام توجه کنید:

 

حالا من می‌خواهم از این امکان یونی کد که سه بار روی این سی دی تکرار شده است، استفاده کنم. صفحه را باز می‌کنم، دو بیت شعر را همان طور که این سی دی فرمان می‌دهد کپی می‌کنم:

 

حالا این کپی را می‌گذارم زیر برنامه‌ی وورد و حاصلش یونی کدش این است:

 

با خودم فکر می‌کنم شاید خطایی کرده‌ام یک بار دیگر چند سطر را کپی می‌کنم و حاصلش این است:

 

می‌روم روی سی دی را چک می‌کنم مبادا توضیحی داده باشد و من نخوانده باشم، اما باز هم فقط همین‌ سه سطر را می‌بینم:

 

کامپوتر را خاموش و روشن می‌کنم، فرقی نمی‌کند.

می‌روم توی خود سی دی را جستجو می‌کنم ببینم آیا جایی نوشته شده است من باید کار خاصی انجام دهم که کارکرد یونی کد این سی دی به کار بیفتد، چنین چیزی هم وجود ندارد.

باز کامپیوتر را خاموش و روشن می‌کنم، فرقی نمی‌کند.

سی دی را از روی کامپیوتر پاک می‌کنم.

کامپیوتر را خاموش و روشن می‌کنم، دوباره سی دی را اینستل می‌کنم، نه خیر فرقی نمی‌کند. و حاصلش این است:

ݘ

ݐ .

 

فکر می‌کنم شاید جای لینک ایران سیستم با یونی کد آن عوض شده باشد. این بار به شیوه‌ی ایران سیستم کپی می‌کنم:

 

و حاصلش روی برنامه‌ی وورد این است:

.

.

اما به هر حال یونی کد نیست.

 

یکی دوتا نفس عمیق می‌کشم. بعد سی دی را برمی‌دارم. نگاهی به مؤسسه‌هایی که این سی دی را بیرون داده‌اند می‌اندازم، یک:

 

دو:

 

سه:

 

نگاهی به اسم‌های کت و کلفت این همه مسئول می‌اندازم:

 

آخر مگر ممکن است این همه مسئول متوجه چنین نقصی نشده باشند؟

اگر چنین چیزی با این ادعای دروغی که روش نوشته شده است در دانمارک منتشر شود و یکی مثل من ازش شکایت کند، این مؤسسه‌ها موظف‌اند، تمام این سی دی‌ها را از توی فروشگاه‌ها جمع آوری کنند و پول تمام خریداران این سی دی‌ را پس بدهند، و در ورسیون بعدی روی جلدش اطلاعات درست بنویسند. خُب حالا فرض کنید من این را خریده‌ام به کدام جاکشی رجوع کنم و بگویم آن چه روی این سی دی نوشته‌اند خالی‌بندی است؟

اگر کسی چنین جاکشی را می‌شناسد لطف کند آدرسش را برای من بنویسد. این هم ئی میل من:
sardouzami@yahoo.dk