الفبای بی فرهنگی شماره ی 17 ، ریدمون سایت گویا و کانون نویسندگان ایران (در تبعید) توی زبان فارسی

 

راستش من فکر کردم این بیانیه را یکی از این ژورنالیست‌‌های روزنامهی شرق نوشته است. بعد یادم آمد که حتی در روزنامهی شرق که تخمیترین فارسی معاصر زیر سایهاش منتشر میشود هنوز کسی نتوانسته است تا این حّد توی زبان فارسی ریدمون بزند.

من هر وقت یک همچین چیزهایی می‌بینم برای این که قاطی نکنم شعری را که خودم برای این طور موقعیت‌ها گفته‌ام می‌خوانم. البته درستش این است که این شعر را بعد از ریدمون زدن مسئولان کانون نویسندگان ایران (در تبعید) توی زبان فارسی، بیاورم، اما راستش فکر کردم ممکن است با دیدن این ریدمون در زبان فارسی، اصلا صفحه را ببندید و به شعر بشکنی‌ی من نگاهی نیندازید.

 

وای!

وای!

باز قاطی کردم!

وای!

        انگار که دوباره دست تو شورت فاطی کردم!

 

واااااای!

واااااای!

        پس بازم دوباره دست تو شورت فاطی کردم؟

واااااای!

        پس باز قاطی کردم؟

 

وای!

وای!

باز قاطی کردم!

وای!

        انگار که دوباره دست تو شورت فاطی کردم!

 

واااااای!

واااااای!

        پس بازم دوباره دست تو شورت فاطی کردم؟

واااااای!

        پس باز قاطی کردم؟

-----------------------------------------------------------------------

 

چهارشنبه 21 دي 1384

بیانیه پایانی مجمع کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران (درتبعيد) قبل از هرچيز تشديد سرکوب آزادی های سياسی و افزايش فشار برنويسندگان و هنرمندان و فرهنگ سازان کشور را محکوم کرده و همه ی آزادی خواهان را به مقابله با اين وضعيت و دفاع قاطع از آزادی های سياسی و حقوق بشر درسطح ملی و بين المللی و خصوصا دفاع ازجامعه ی نويسندگان و هنرمندان ايران و کانون نويسندگان ايران درکشور فرا می خواند.

يک سال گذشته برای جامعه ی فرهنگ سازان ايران بسيار فاجعه باربوده است و جمهوری اسلامی با تداوم سرکوب و اعمال خشونت عليه اهل قلم و هنرباعث فاجعه های زيادی شده است که مرگ ده ها تن از اهل قلم درسقوط هواپيما يک نمونه از آن است.

همه ی اين حوادث ما را برمی انگيزد تا اهل قلم و هنردرصفی هرچه گسترده تر و با اتحاد وهمدلی سهم بيشتری دردفاع از آزادی های سياسی و حقوق اجتماعی مردم ايفا کند. کانون ومجمع مشورتی منتخب آن در جهت اين هدف ، با همه توان خواهد کوشيد.

کانون نويسندگان ايران( درتبعيد) طی روزهای 6 تا 8 ژانويه مجمع عمومی خود رابرای بررسی عملکرد سالانه خود دردفاع ازآزادی انديشه و قلم و بيان برگزارکرد.

دراين مجمع ، کارزار سال گذشته ی کانون درزمينه های دفاع از آزادی بيان، انتشار اطلاعيه ها، برگزاری مراسم وجشنواره های فرهنگی هامبورگ و گوتنبرگ سوئد، ونشردفترهای کانون وديگر فعاليت های دفاعی و مبارزه با رژيم آزادی ستيزجمهوری اسلامی و تمام سرکوب گران آزادی انديشه ، قلم و بيان مورد تائيد مجمع عمومی قرار گرفت.

درجريان فعاليت های کانون درسال گذشته، درعين حال برداشت های گوناگون از اصول منشور و ضوابط کار نيز اختلاف هايی رادرجمع دبيران و فعالان کانون پديد آورد که پيش بردمبارزات کانون را تا اندازه ای مختل کرد.

از اين رومجمع عمومی کانون، طی بحث و بررسی روی فعاليت های انجام يافته، ضمن ارزش گزاری روی مبارزات تاکنونی وتاکيد برضرورت ادامه ی اين مبارزات، جمع مشورتی را به جای هيئت دبيران انتخاب کرد که فعاليت اصلی آن برای بسيج نيروی هرچه بيشتر برای تداوم مبارزات مورد نظر کانون باشد. مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران( درتبعيد) افراد زير را به عنوان جمع مشورتی برگزيد:
مهدی استعدای شاد، دکتر گلمراد مرادی، بهرام رحمانی، علی کامرانی- سياوش ميرزاده. ضمنا جمع مشورتی، موظف است طی شش ماه آينده تدارک مجمع عمومی را ببيند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement at gooya dot com 

Buy Luxury Cars
BMW, Mercedes Benz,... Reviews & Prices
www.12buyacar.com

آلبوم عکس اينترنتي
چاپ عکس بررسي دوربين هاي ديجيتال
www.delmarcamera.com

Diamonds
Engagement Rings by Reflecting Concepts
www.reflectingconcepts.com

انتخاب جمع مشورتی به هيچ وجه به عنوان تعليق فعاليت های کانون درراه دفاع از آزادی انديشه ، قلم و بيان نيست وبلکه برعکس، به منظورتمرکزهرچه بيشترنيروو برای روشن ساختن پيچيدگی های موجود دراصول وضوابط کار وغلبه براختلاف هايی است که می توانند مبارزات ما را مختل سازند.

اين بسيج سازمان يافته و زمان بندی شده ، طی شش ماه آينده درپی آن است تا با به کار گرفتن خرد جمعی همه ی اعضای کانون و تمام فعالين تاکنونی آن ودعوت دوباره ی آنان برای يک مبارزه ی مشترک و هماهنگ دردفاع از آزادی انديشه، قلم وبيان ومبارزه با رژيم جمهوری اسلامی به عنوان سرکوبگر و دشمن آزادی مردم ايران به شمار مي آيد.

مجمع عمومی يقين دارد که پس از اين بسيج انسانی، ادبی و فرهنگی ، کانون خواهد توانست با نيرويی هماهنگ ترومصمم تر از پيش به مبارزات خود ادامه دهد.

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)
8ژانویه 2006

برای این که مطمئن شوم که این متن دست پخت مسئولان کانون است این را هم از صفحه ی اول سایت کانون ضمیمه می کنم.

بیچاره نویسنده‌ای که زیر چتر این کانون باشد.

دیگر این که لازم به توضیح نیست که سایت پُرخوانندهی گویا همان قدر مسئول این ریدمون است که مسئولان کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28317

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه پایانی مجمع کانون نویسندگان ایران (در تبعید)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2005