صفحه اول
گوناگون
  
یادداشت
نگاهی به
  داستان
  
نمایش
داستان خوانی/ شعرخوانی


 

 

لیست سايت‌های اکسير
ليست وبلاگ‌های اکسير

 

 

الفبای بی فرهنگی

 

به عنوان مقدمه- مملکتی که فرمان رهبرش چنین تخمی است

----------------------------------------------------

 

ایستادگی یارعلی پور مقدم در مقابل مقوله ی بی فرهنگی

  •  

  •  

 

 

 

E-Mail: info@sardouzami.com


This is Akbar Sardouzami`s non-commercial site